Na początku należy się zastanowić nad tym, jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło w naszym budynku. Możemy to określić poprzez prostą kalkulację, w której istotną wartością będzie powierzchnia naszego domu. Praktycznie każdy producent kotłów gazowych podaje współczynnik, za pomocą, którego możemy dobrać piec gazowy o odpowiedniej mocy grzewczej do naszych potrzeb. Należy mieć na uwadze, że otrzymane w ten sposób wartości są jedynie orientacyjne i mogą posłużyć, jako punkt wyjścia przy wyborze kotła gazowego.

Ze względu na charakter instalacji ogrzewania gazowego każdą instalację należy rozpatrywać indywidulanie. Liczba użytkowników, którzy będą korzystać z ciepłej wody użytkowej (CWU) jest istotą wartością przy wyborze mocy kotła. Zapotrzebowanie może być zróżnicowane w zależności od ilości osób korzystających z CWU. Inne wartości należy przyjąć dla 4 użytkowników, natomiast inne dla 10 użytkowników.

Na podstawie statystyk można określić, że w okresie sezonu grzewczego temperatury zewnętrzne przez większość czasu oscylują w granicach 0 stopni. W tym czasie kocioł gazowy nie wykorzystuje całej mocy, natomiast pracuje w obciążeniu częściowym.

Sprawność kotła gazowego

Dobrze dobrany kocioł gazowy, który wyróżnia wysoka sprawność będzie pracował wydajniej również w obciążeniu częściowym (nie wykorzystując pełnej mocy).

Kocioł kondensacyjny czy kocioł tradycyjny

Kocioł kondensacyjny gazowy jest droższy od kotła tradycyjnego. Natomiast oba kotły spełniają swoją funkcje, czyli ogrzewają dom oraz ciepłą wodę użytkową. Dlaczego zatem warto zdecydować się na kocioł kondensacyjny? 

Oszczędność zużycia paliwa (gazu)

Przede wszystkim kotły kondensacyjne w porównaniu z kotłami tradycyjnymi mają mniejsze zapotrzebowanie na paliwo, którym jest gaz. Dzieje się tak, ponieważ kotły tradycyjnie nie wykorzystują całej energii zawartej w spalanym paliwie. Znaczna część energii ze spalanego paliwa, tzw. ciepło utajnione wyparowuje w parze wodnej razem ze spalinami bezpowrotnie. Natomiast w kotłach kondensacyjnych wykorzystuje się wcześniej wspomniane ciepło utajnione, zatem energia zwarta w paliwie (gaz) jest wykorzystywana maksymalnie. Zjawisko zachodzi, ponieważ para wodna zawarta w spalinach zostaje skroplona (w tym czasie wykorzystywana jest energia z paliwa, jak przy właściwym spalaniu gazu). Tym zjawiskiem określa się kondensację, która występuje, gdy spaliny wydalane w wyniku procesu spalania zostają schłodzone do wymaganej temperatury.

Przewaga kotła kondensacyjnego nad tradycyjnym opiera się w dużej mierze na wykorzystaniu ciepła ze spalin do ponownego użycia w procesie ogrzewania. W takiej sytuacji kocioł kondensacyjny wykazuje znaczenie mniejsze zapotrzebowanie na paliwo w stosunku do kotła tradycyjnego, różnica może wynieść do 30%.

 

Dłuższa żywotność

Kotły kondensacyjne cechuje długa żywotność z uwagi na ich, jakość wykonania. Materiały wykorzystywane do budowy kotłów kondensacyjnych są wysokie jakościowo. Nowoczesne rozwiązania techniczne (takiej jak spalanie ciepła utajnionego) narzucają potrzebę użycia dobrych materiałów, np. nierdzewna stal szlachetna, z której wykonany jest wymiennik ciepła. W kotłach tradycyjnych zazwyczaj są wykorzystywane materiały gorszej jakości.

 

Moc grzewcza pieca

Za mała moc grzewcza pieca gazowego wykorzystywanego do ogrzewania gazowego w konsekwencji może spowodować niedogrzanie całej powierzchni budynku bądź nieuzyskanie zakładanych wartości temperaturowych. W przypadku ciepłej wody użytkowej (CWU) pochodną za małej mocy grzewczej może być przypadek gdzie w tym samym czasie chcemy skorzystać z CWU (np. w łazience oraz w kuchni). Wówczas woda nie będzie miała zadanej temperatury bądź w jednym z kranów może polecieć całkowicie zimna.